به وب سایت مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم خوش آمدید
Slider

آخرین کارگاه های برگزار شده

کارگاه ارتباط موثر بر مبنای تئوری انتخاب
آغاز دوره کارورزی و سوپرویژن
کارگاه دوره ای ارتباط صحیح
کارگاه کسب اعتماد ب نفس
 
روانشناسی صنعتی، شغلی

دکتر محمد کاظم فخری
مدیر مسئول و صاحب امتیاز
صفحه اینستاگرام آقای دکتر محمد کاظم فخری

روانشناسی صنعتی، شغلی

شهره محمودی
مدیر کلینیک
صفحه اینستاگرام خانم شهره محمودی

دریافت مطالب و آموزش های جدید کلینیک و مرکز مشاوره ترنم