رزرو پزشک

نام پزشک
تخصص
استان
شهر
پروفایل پزشک
ثبت رزرو
دکتر محمد کاظم فخری زوج درمانی،خانواده درمانی،مشاوره فردی(افسردگی،اضطراب،وسواس،...)،مشاوره تحصیلی،مشاوره طلاق مازندران ساری پروفایل پزشک ثبت رزرو
سمانه رستگار مشاوره کودک و نوجوان،مشاوره فردی(افسردگی،اضطراب،وسواس،...)،مشاوره تحصیلی،مشاوره مهاجرت مازندران ساری پروفایل پزشک ثبت رزرو
شهره محمودی زوج درمانی،خانواده درمانی،مشاوره فردی(افسردگی،اضطراب،وسواس،...)،مشاوره طلاق،اختلالات جنسی مازندران ساری پروفایل پزشک ثبت رزرو
رزینا عبدی مشاوره کودک و نوجوان،مشاوره فردی(افسردگی،اضطراب،وسواس،...) مازندران ساری پروفایل پزشک ثبت رزرو
محیا کوهستانی مشاوره کودک و نوجوان،مشاوره خانواده مازندران ساری پروفایل پزشک ثبت رزرو
میمنت پولایی مشاوره کودک مازندران ساری پروفایل پزشک ثبت رزرو
دکترمینا دکانی زوج درمانی،خانواده درمانی،مشاوره فردی(افسردگی،اضطراب،وسواس،...)،مشاوره طلاق مازندران ساری پروفایل پزشک ثبت رزرو
الهام رحیمی زوج درمانی،خانواده درمانی،مشاوره فردی(افسردگی،اضطراب،وسواس،...)،مشاوره نوجوان،اختلالات جنسی مازندران ساری پروفایل پزشک ثبت رزرو
مهرانه شریفیان مشاور خانواده،مشاوره فردی(افسردگی،اضطراب،وسواس،...)،مشاور کودک،مشاوره اوتیسم مازندران ساری پروفایل پزشک ثبت رزرو
دریافت مطالب و آموزش های جدید کلینیک و مرکز مشاوره ترنم