مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
Slider

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
locationoo آدرس: مازندران،ساری، خیابان فرهنگ، روبروی خیابان سعدی، ساختمان پزشکان توسعه، طبقه 3، واحد 23
mobileo

 شماره تماس:

۰۱۱۳۳۳۱۴۹۸۹

email  پست الکترونیکی: tarannomclinic.ravan@gmail.com
emailo اینستاگرام:   taranomclinic
Invalid Input
داده وارده مجاز نمی باشد.
ورودی نامعتبر
پیام خود را وارد نمائید
Invalid Input
ورودی نامعتبر
تصویر امنیتی
بازآوری ورودی نامعتبر

آدرس کلینیک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
مطب دکتر
دکتر محمد کاظم فخری

تلفن مطب :۰۱۱۳۳۳۱۴۹۸۹
Map Data
Map data ©2020
 
 
Map DataMap data ©2020
Map data ©2020
 
 
 
 
Map
Satellite

دریافت مطالب و آموزش های جدید کلینیک و مرکز مشاوره ترنم