آخرین دوره کارورزی در حال اجرا

آخرین دوره کارورزی در حال اجرا (1)

دوره کارورزی، دکتر محمد کاظم فخری در کلینیک ترنم
دوشنبه, 05 اسفند 1398 15:51
***آغاز ثبت نام دوره کارورزی و سوپرویژن در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ترنم* نظر…
دریافت مطالب و آموزش های جدید کلینیک و مرکز مشاوره ترنم