مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم
Slider
 

دکتر محمد کاظم فخری
مدیر عامل و صاحب امتیاز

تخصص و حوزه فعالیت:
دکترای روانشناسی، روانشناس و متخصص مشاوره

شهره محمودی
مدیریت کلینیک

تخصص و حوزه فعالیت:
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مشاور فردی، ازدواج و طلاق، درمانگر اختلال جنسی و خانواده

 

 

دکتر رزا روحی
مشاور

تخصص و حوزه فعالیت:
دکتری تخصصی مشاوره، درمانگر فردی، مربی مهارت های زندگی و آموزش مدیریت رفتاری والدین

محیا کوهستانی
مشاور

تخصص و حوزه فعالیت:
کارشناسی ارشد روانشناسی، روانشناس کودک و نوجوان، خانواده درمانگر، مربی مهارت های زندگی کودکان

 

میمنت پولایی
مشاور

تخصص و حوزه فعالیت:
کارشناس ارشد مثبت گرا،روانشناس کودک، بازی درمانگر، مدرس خلاقیت و مهارت های زندگی کودکان

رزینا عبدی سلاله
مشاور

تخصص و حوزه فعالیت:
کارشناس ارشد روانشناسی، درمانگر فردی، روان درمانگر کودک و نوجوان، واقعیت درمانگر، دارای گواهینامه از انستیتو ویلیام گلسر و انجمن هیپنوتیزم ایران

 

مهرانه شریفیان
مشاور

تخصص و حوزه فعالیت:
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، روانشناس کودک، مشاور اوتیسم،مشاوره فردی و خانواده

صابره شریفیان
مشاور

تخصص و حوزه فعالیت:
کارشناس ارشد روانشناسی، مشاوره فردی، نوجوان، مشاوره پیش از ازدواج و زوج، مربی مهارتهای زندگی

 

سمانه رستگار
مدیر وب سایت ، مشاور

تخصص و حوزه فعالیت:
کارشناس ارشد روانشناسی، مشاوره کودک و نوجوان، رواندرمانگر فردی

الهام رحیمی
مشاور

تخصص و حوزه فعالیت:
کارشناس ارشد روانشناسی، مشاوره فردی و گروهی و پیش از ازدواج، درمانگر زوج و خانواده، مشاور نوجوان،سکس تراپیست

دریافت مطالب و آموزش های جدید کلینیک و مرکز مشاوره ترنم